Lisanslı Depoculuğun Faydaları

Lisanslı Depoculuğun Faydaları


Ülkemizde tarım ürünlerinin hasatı1-2 ay gibi kısa sürede gerçekleşirken, tüketim yıl boyunca sürmektedir.Bu durum hasat edilen ürünün tüketilinceye kadar stoklanmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak üreticilerin yeterli depolama ve finansman imkanlarının olmaması nedeniyle ürünlerini hasatdöneminde satmak zorunda kalmaktadırlar. Tüccar ve sanayicilerdeyeterli depo ve finansman gücüne sahip olmamaları nedeniyle ihtiyaçları olan hammadeyi hasat döneminde yeterince tedarik etmeleri imkansızlaşmaktadır. Bu durum piyasaların üretici ve tükecialeyhine oluşmasına neden olmaktadır.Tarım ürünleri piyasalarının bu şekilde üretici aleyhine oluşması üretimin sürdürülebilirliği açısından risk oluşturmaktadır. Diğer taraftan Tarım ürünleri ticaretinin halen eski yöntemlerle fiziki dolaşım üzerinden yapılması, ticaretin dar bir alanda yüksek maliyetle gerçekleşmesineneden olmakta ve rekabet gücünü azaltmaktadırBelirtilen olumsuzluklarınortadan kaldırılabilmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeni düzenlenmelere ihtiyaç duyulmuştur. Lisanslı Depoculuk da bu alanda önemli düzenlemelerden biri olarak görülmektedir.