Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği yayımlanmıştır.

Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği, 27.06.2019 tarih ve 30814 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Süt ürünlerinin emniyetli ve uygun koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını amaçlayan Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği, 27.06.2019 tarih ve 30814 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.